Английски език за ученици

Частни уроци по английски език

Частни уроци по английски език за ученици в Езиков център „Малвина“

Обучението на ученици по английски език в Езиков център „Малвина“ може да бъде проведено под формата на т.нар. частни уроци. На практика, това е индивидуално обучение, но разликата е, че учителят работи с детето по специфични проблемни области.

Частни уроци по английски език

Всяко дете има свой уникален начин на учене и не винаги получава достатъчно внимание и време да усвои преподавания материал в училище. Тогава то може да се почувства тревожно, че изостава и не се справя. В такива случаи, решението би могло да бъде получаване на индивидуална помощ. В нашия център можем да предложим помощ по училищния материал, като детето получи разбираеми обяснения и достатъчно упражнения, свързани със затрудненията, които среща, за да навакса пропуснатото и да покаже напредък.

Уроци по английски език за ученици

Обучението на ученици по английски език в Езиков център „Малвина“ може да бъде проведено под формата на т.нар. частни уроци. На практика, това е индивидуално обучение, но разликата е, че учителят работи с детето по специфични проблемни области.

Частни уроци по английски език

Всяко дете има свой уникален начин на учене и не винаги получава достатъчно внимание и време да усвои преподавания материал в училище. Тогава то може да се почувства тревожно, че изостава и не се справя. В такива случаи, решението би могло да бъде получаване на индивидуална помощ. В нашия център можем да предложим помощ по училищния материал, като детето получи разбираеми обяснения и достатъчно упражнения, свързани със затрудненията, които среща, за да навакса пропуснатото и да покаже напредък.

Уроци по английски език за ученици

Защо някои деца имат нужда от частни уроци?

Факторите, които могат да доведат до нуждата от частни уроци са различни. Тук ще се спрем на най-популярните.

Шум. Много често шумът в училищната класна стая пречи на децата да се съсредоточат и да възприемат пълноценно преподаваната информация.

Индивидуални особености. Разнообразните индивидуални личностни особености на децата са фактор, който понякога може да забави напредъка. Тази тема е много обширна и затова ще се спрем на най-често срещаните случаи. Да започнем от свръхчувствителните деца, чийто брой нараства все повече. При тях е характерно, че не се чувстват „в свои води“ в големи шумни групи. На тези деца им е необходима тишина, спокойствие, достатъчно време и индивидуално внимание, за да разгърнат максимално своя интелектуален потенциал. Имат нужда някой да ги чуе и да говори и работи само с тях.

Тук може да споменем и децата, на които им липсва увереност в собствените знания. Но след като се работи с тях индивидуално известно време, те виждат, че се справят и придобиват вяра в себе си, защото започват да наваксват и усвояват по-добре материала и се чувстват успяващи.

Необходимостта от развиване на умения за самостоятелно писане

Това е тема, която е нова, но става все по-наболяла.

Частни уроци п английски език за ученици в Езиков център "Малвина"

Средата, в която живеят децата поднася разнообразни стимули, които им помагат да развиват уменията си за четене, слушане и говорене. Затова повечето деца напредват много бързо в тези области. Но в същото време, изостават в развитието на уменията си за писане. Тук имаме предвид самостоятелното писане на съчинения по зададена тема. За никого не е тайна, че това е нарастващ проблем сред учениците през последните години, който е тясно свързан с недостатъчното четене на художествена литература.

Какво е нашето решение?

Тази тема става все по-наболяла. Средата, в която живеят децата поднася разнообразни стимули, които им помагат да развиват уменията си за четене, слушане и говорене. Затова повечето деца напредват много бързо в тези области. Но в същото време, изостават в развитието на уменията си за писане. Тук имаме предвид самостоятелното писане на съчинения по зададена тема. За никого не е тайна, че това е нарастващ проблем сред учениците през последните години, който е тясно свързан с недостатъчното четене на художествена литература. Какво е нашето решение?

Частни уроци п английски език за ученици в Езиков център "Малвина"

Частните уроци по английски език в Езиков център „Малвина“

Ние предлагаме конкретни уроци за писане на съчинения по определена тема, както и такива по творческо писане. Освен това непрекъснато насърчаваме децата да четат художествена литература не само на английски език, но и на български, за да трупат речников запас и разширяват общата си култура.

В заключение може да кажем, че от една страна частните уроци могат да изиграят ролята на „спешна помощ“ при възникване на конкретен обучителен проблем, като в такива случаи, нашият екип е на разположение да подкрепи детето Ви. А от друга страна, могат да помогнат на детето да надгради знанията си.

При необходимост, не се колебайте да се свържете с нас!

Частни уроци по английски език за ученици в Езиков център „Малвина“ Read More »

Конкурс за поетична творба

Конкурс за кратка поетична творба

Център за чужди езици и творчество „Малвина“ обявява

конкурс за кратка поетична творба на тема:

“Colours and Spirit of Summer”

„Цветовете и духа на лятото“

Творбата може да бъде на английски и български език /по избор/.

Конкурсът е предназначен за ученици на възраст от 9 до 13 години.

По желание участниците могат да приложат допълнително авторска снимка или рисунка.

• Творбата трябва да бъде минимум четири стиха на файл в .DOC, .DOXC, .ODT или .PDF формат.
• Снимките и рисунките трябва да бъдат в .JPG или .PNG формат.

Поема

Творбата може да бъде на английски и български език /по избор/.

Конкурсът е предназначен за ученици на възраст от 9 до 13 години.

По желание участниците могат да приложат допълнително авторска снимка или рисунка.

• Творбата трябва да бъде минимум четири стиха на файл в .DOC, .DOXC, .ODT или .PDF формат.
• Снимките и рисунките трябва да бъдат в .JPG или .PNG формат.

Поема

Очакваме Вашите творби за конкурса за кратка поетична творба на адрес: office@malvinaschool.com

НАГРАДА

Три безплатни занятия по творческо писане на английски език в Център за чужди езици и творчество «Малвина» през месец август.

Ще бъдат присъдени две отделни награди за творбите на английски и български език. Занятията могат да се проведат онлайн или присъствено.

Краен срок за изпращане на творбите: 31.07.2022 г.

Всички класирали се творби ще бъдат публикувани на нашия сайт. Резултатите с победителите ще бъдат обявени на 05.08.2022 г. на страницата ни във фейсбук и на нашия сайт www.malvinaschool.com

Конкурс за кратка поетична творба Read More »

Курс по английски език за ученици

Целогодишен курс по английски език за ученици

Целогодишен курс по английски език за ученици 2-7 клас

Скъпи родители,

Записването за следващата 2022/2023 учебна година вече започна. Център за чужди езици и творчество „Малвина“ предлага целогодишни курсове по английски език за ученици. С тази публикация ще ви разкажем за акцентите, които поставяме върху обучението.

Ученето на английски език е дълъг и отговорен процес. Целта не е да се научат само определено количество думи и граматични структури, а наученото да бъде практически приложимо. А това означава децата да се чувстват свободни да изразяват себе си на този език. Да могат да изказват мнение, да участват в разговор и да възприемат пълноценно устна и писмена реч. Да се чувстват независими ползватели на езика и да реагират адекватно в реални житейски ситуации.

С други думи това представлява системното развитие на четирите езикови умения: четене, писане, слушане и говорене.

Как постигаме това в нашия център?

• Насърчаваме индивидуалните стилове за учене.
• Подкрепяме личните интереси в различните сфери на знанието.
• Отчитаме типа темперамент на детето и съобразяваме работата с него.
• Изграждаме навици за учене.
• Насочваме усилията на детето към изграждане на чувство за отговорност към работата.
• Обръщаме внимание на проблемните области на учениците като се стремим да запълним пропуските и преодолеем трудностите.
• Работим по актуални и ефективни учебни системи на утвърдени издателства.
• Разширяваме общата култура на децата чрез интересни примери от областта на музиката, киното, модата, пътешествията и кулинарията.
• Стимулираме децата да оформят собствено мнение и да го изразяват свободно.
• Подкрепяме писането на творчески съчинения и естетическото им оформление.
• Окуражаваме използването на английския език извън класната стая.

Скъпи родители,

Записването за следващата 2022/2023 учебна година вече започна. Център за чужди езици и творчество „Малвина“ предлага целогодишни курсове по английски език за ученици. С тази публикация ще ви разкажем за акцентите, които поставяме върху обучението.

Ученето на английски език е дълъг и отговорен процес. Целта не е да се научат само определено количество думи и граматични структури, а наученото да бъде практически приложимо. А това означава децата да се чувстват свободни да изразяват себе си на този език. Да могат да изказват мнение, да участват в разговор и да възприемат пълноценно устна и писмена реч. Да се чувстват независими ползватели на езика и да реагират адекватно в реални житейски ситуации.

С други думи това представлява системното развитие на четирите езикови умения: четене, писане, слушане и говорене.

Как постигаме това в нашия център?

• Насърчаваме индивидуалните стилове за учене.
• Подкрепяме личните интереси в различните сфери на знанието.
• Отчитаме типа темперамент на детето и съобразяваме работата с него.
• Изграждаме навици за учене.
• Насочваме усилията на детето към изграждане на чувство за отговорност към работата.
• Обръщаме внимание на проблемните области на учениците като се стремим да запълним пропуските и преодолеем трудностите.
• Работим по актуални и ефективни учебни системи на утвърдени издателства.
• Разширяваме общата култура на децата чрез интересни примери от областта на музиката, киното, модата, пътешествията и кулинарията.
• Стимулираме децата да оформят собствено мнение и да го изразяват свободно.
• Подкрепяме писането на творчески съчинения и естетическото им оформление.
• Окуражаваме използването на английския език извън класната стая.

Курсове по английски език ученици
Курс по английски език

ПОВЕЧЕ ОТ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ученето на език не се заключва в рамките на учебника и часа. Това е жива, отворена и постоянно променяща се система. Ученето на чужд език подтиква децата да изграждат различни личностни качества като търпение, постоянство, воля и умение за справяне с трудностите. Тези качества са ценна придобивка към характера на детето и ще му служат през целия живот. Изучаването на един чужд език е добра основа за изучаване и на друг.

Опознаването на различните езици и култури има две основни предимства. Първото е осъзнаването на ценността на националната ни езикова култура и второто е успешната ни адаптивност към нашия разнообразен и многокултурен свят .

В заключение може да кажем, че чуждоезиковата компетентност отваря нови хоризонти за личностно и професионално развитие, както и възможности за разбирателство с хората от различни националности в глобалното общество, в което живеем.

Може да научите още за нашето целогодишно обучение по английски език тук.

LEARN & HAVE FUN!

Целогодишен курс по английски език за ученици Read More »