ЦЕЛОГОДИШЕН КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА ДЕЦА​

За ползите, от превърналото се в традиция ранно чуждоезиково обучние в Център за чужди езици „Малвина“, вече няма никакво съмнение. При нас обучението по английски език за деца се провежда на базата на игрови подход с много нагледни материали, песнички, стихчета и истории. Тук само ще припомним защо е полезно децата да започнат занимания с чужд език от рано. 

ПЪРВО ЩЕ СЕ СПРЕМ НА ПСИХОЛОГИЧЕСКИТЕ ПРЕДИМСТВА ЗА ОБЩОТО ДЕТСКО РАЗВИТИЕ:

1. Ученето на нов език стимулира естественото детско любопитство и любознателност.
2. Тази дейност по никакъв начин не натоварва детето.
3. Детето научава нови неща неусетно, докато играе.
4. Заниманията мотивират детето да се развива като личност.
5. Разширяват се интелектуалните хоризонти и общата култура на детето.
6. Малкият ученик си намира нови приятелчета по интереси.
7. Резултатите са свързани с чувство на удовлетворение и положителни емоции от самия процес.
8. Обучението протича без стрес и страх от провал.
9. Подобрява се качеството на детското общуване с връстници и възрастни.
10. Детето се чувства знаещо и можещо.

ОТ ЕЗИКОВА ГЛЕДНА ТОЧКА МОЖЕМ ДА ВИДИМ СЛЕДНИТЕ ПОЛОЖИТЕЛНИ СТРАНИ:

1. Поради игровата природа на обучението, децата с лекота преодоляват езиковата бариера и неусетно „проговарят“ на новия език.
2. Децата се чувстват свободни да експериментират с чуждия език и не се притесняват, ако не знаят някоя дума.
3. Развива се фонематичния слух и децата с лекота усвояват произношението.
4. Децата неусетно си създават навици за учене на чужд език.
5. По време на ранното езиково обучение децата натрупват речников запас който им служи за основа за надграждане.
6. Децата си изграждат позитивно отношение към езика и културата, които изучават.

Обучението В ЦЕЛОГОДИШНИЯ КУРС по английски език за деца в Център за чужди езици и творчество „Малвина“.

В нашия езиков център „Малвина“ обучението по английски език за деца между 6 и 7 години е структурирано по забавен тематичен и игрови модел. За да въведем децата в чудния свят на английския език използваме песнички, рими, стихчета, игри, движение и богат набор от нагледни материали. Целта в този възрастов период е децата да се заинтригуват и забавляват, докато неусетно научават първите си думички и изрази на Английски език.

JOLLY ENGLISH / JOLLY PHONICS

Jolly English

Jolly English е система, която е създадена за изграждане на речников запас по английски език. Тя може да се прилага както при деца на 3-4 годишна възраст, така и за всички останали при тяхната първа среща с английски език. Затова в периода 6-7 години ние прилагаме системата за Jolly English за изграждане и затвърждаване на езиковия запас в хода на началното ограмотяване. Това е прелюдия към фонетичната система Jolly Phonics, която дава забележително добри резултати.

В процеса на обучение по Jolly English децата усвояват първите три основни умения за четене:

1. Изучаване на английските звукове.
2. Изолиране на звукове.
3. Разпознаване на звуковете в думите.

Фокусът на обучението е запомнянето и разпознаването на т.нар. „буквени звукове“. За по-дълготрайно запомняне всеки звук се изучава със специално движение. Децата запомнят звука, а не името на буквата. Имената на буквите се изучават в следващия етап – Jolly Phonics. Звуковете са разделени на седем групи. Децата започват да четат отделни думи веднага, след като изучат първите шест звука. По време на обучението се правят много упражнения за развитие на фината моторика и подготовката на детската ръчичка за писане.

Писането на буквите се изучава в етапа Jolly Phonics. Подготовката на децата по системата Jolly English им осигурява стабилна основа, върху която да надграждат уменията си. Отделя се достатъчно внимание и време за преговор и затвърждаване на изучения материал в този дописмен стадий на обучение.

В нашето обучение по английски език за деца се използват се оригинални и атрактивни учебни материали на издателство Jolly Learning Ltd., които включват: учебни комплекти, нагледни материали, обучителни карти и книжки за прочит. Ако желаете да научите повече за системата Jolly Phonics, може да прочетете нашата статия по темата на следния линк тук!

Обучението в целогодишния курс по английски език се провежда в две форми: индивидуално или в малки групи до 5 деца.

Certificate
Certificate

При завършване на всяко ниво на обучение, курсистите на Център за чужди езици и творчество "Малвина" получават сертификат.