Частни уроци по английски език

Частни уроци по английски език за ученици в Езиков център „Малвина“

Обучението на ученици по английски език в Езиков център „Малвина“ може да бъде проведено под формата на т.нар. частни уроци. На практика, това е индивидуално обучение, но разликата е, че учителят работи с детето по специфични проблемни области.

Частни уроци по английски език

Всяко дете има свой уникален начин на учене и не винаги получава достатъчно внимание и време да усвои преподавания материал в училище. Тогава то може да се почувства тревожно, че изостава и не се справя. В такива случаи, решението би могло да бъде получаване на индивидуална помощ. В нашия център можем да предложим помощ по училищния материал, като детето получи разбираеми обяснения и достатъчно упражнения, свързани със затрудненията, които среща, за да навакса пропуснатото и да покаже напредък.

Уроци по английски език за ученици

Обучението на ученици по английски език в Езиков център „Малвина“ може да бъде проведено под формата на т.нар. частни уроци. На практика, това е индивидуално обучение, но разликата е, че учителят работи с детето по специфични проблемни области.

Частни уроци по английски език

Всяко дете има свой уникален начин на учене и не винаги получава достатъчно внимание и време да усвои преподавания материал в училище. Тогава то може да се почувства тревожно, че изостава и не се справя. В такива случаи, решението би могло да бъде получаване на индивидуална помощ. В нашия център можем да предложим помощ по училищния материал, като детето получи разбираеми обяснения и достатъчно упражнения, свързани със затрудненията, които среща, за да навакса пропуснатото и да покаже напредък.

Уроци по английски език за ученици

Защо някои деца имат нужда от частни уроци?

Факторите, които могат да доведат до нуждата от частни уроци са различни. Тук ще се спрем на най-популярните.

Шум. Много често шумът в училищната класна стая пречи на децата да се съсредоточат и да възприемат пълноценно преподаваната информация.

Индивидуални особености. Разнообразните индивидуални личностни особености на децата са фактор, който понякога може да забави напредъка. Тази тема е много обширна и затова ще се спрем на най-често срещаните случаи. Да започнем от свръхчувствителните деца, чийто брой нараства все повече. При тях е характерно, че не се чувстват „в свои води“ в големи шумни групи. На тези деца им е необходима тишина, спокойствие, достатъчно време и индивидуално внимание, за да разгърнат максимално своя интелектуален потенциал. Имат нужда някой да ги чуе и да говори и работи само с тях.

Тук може да споменем и децата, на които им липсва увереност в собствените знания. Но след като се работи с тях индивидуално известно време, те виждат, че се справят и придобиват вяра в себе си, защото започват да наваксват и усвояват по-добре материала и се чувстват успяващи.

Необходимостта от развиване на умения за самостоятелно писане

Това е тема, която е нова, но става все по-наболяла.

Частни уроци п английски език за ученици в Езиков център "Малвина"

Средата, в която живеят децата поднася разнообразни стимули, които им помагат да развиват уменията си за четене, слушане и говорене. Затова повечето деца напредват много бързо в тези области. Но в същото време, изостават в развитието на уменията си за писане. Тук имаме предвид самостоятелното писане на съчинения по зададена тема. За никого не е тайна, че това е нарастващ проблем сред учениците през последните години, който е тясно свързан с недостатъчното четене на художествена литература.

Какво е нашето решение?

Тази тема става все по-наболяла. Средата, в която живеят децата поднася разнообразни стимули, които им помагат да развиват уменията си за четене, слушане и говорене. Затова повечето деца напредват много бързо в тези области. Но в същото време, изостават в развитието на уменията си за писане. Тук имаме предвид самостоятелното писане на съчинения по зададена тема. За никого не е тайна, че това е нарастващ проблем сред учениците през последните години, който е тясно свързан с недостатъчното четене на художествена литература. Какво е нашето решение?

Частни уроци п английски език за ученици в Езиков център "Малвина"

Частните уроци по английски език в Езиков център „Малвина“

Ние предлагаме конкретни уроци за писане на съчинения по определена тема, както и такива по творческо писане. Освен това непрекъснато насърчаваме децата да четат художествена литература не само на английски език, но и на български, за да трупат речников запас и разширяват общата си култура.

В заключение може да кажем, че от една страна частните уроци могат да изиграят ролята на „спешна помощ“ при възникване на конкретен обучителен проблем, като в такива случаи, нашият екип е на разположение да подкрепи детето Ви. А от друга страна, могат да помогнат на детето да надгради знанията си.

При необходимост, не се колебайте да се свържете с нас!