Целогодишен курс по английски език за ученици

В Езиков център „Малвина“ държим на правилната последователност от стъпки за качествено обучение по английски език. Всеки етап от учебния процес е съпътстван от многократни преговорни уроци, разнообразни образователни игри и мотивиращи дейности. Новият материал се подава на малки порции и се отделя достатъчно време за затвърждаването му под формата на различни упражнения.

Самата концепция на обучение В ЦЕЛОГОДИШНИЯ КУРС ПО АНГЛИЙСКИ ЕЗИК се състои от следните етапи:

1. Изграждане на фонетичната основа на езика с Jolly Phonics

Този стадий започва с началното ограмотяване на първокласници / второкласници по системата Jolly PhonicsЗапочваме от начина, по който детето държи молива и стигаме до изграждането на изключително важните навици за учене. Благодарение на системата Jolly Phonics помагаме на децата да развият пет ключови умения за четене и писане на английски език.

1. Изучаване на буквените звукове.
2. Изучаване правилното изписване на буквите.
3. Изолиране на звукове.
4. Разпознаване на звуковете в думите.
5. Правопис на трудните думи.

Jolly Phonics е алтернативна, мултисензорна и изключително ефективна система за ограмотяване по фонетичен метод. С помощта на героите – Мишлето Инки, Пчеличката и Змията – децата изучават всеки звук със специално движение, история и песничка. Целта е да запомнят звука, а не името на буквата. Буквените звукове са разделени на седем групи. Децата започват да четат отделни думи веднага, след като изучат първите шест буквени звука. Още за системата може да прочетете тук.

Ние работим с оригинални материали, които включват: учебни комплекти, нагледни материали, обучителни карти и книжки за прочит. Освен това използваме много авторски разработки, които нашите учители са създали в процеса на работа, за да подкрепят преодоляването на трудни моменти в обучението.

В края на това ниво целта е децата да се почувстват по-самостоятелни, спокойни и уверени да продължат напред. Да заобичат езика и да се заинтригуват от следващата стъпка.

Английски език за ученици | Център за чужди езици и творчество "Малвина"

2. От Jolly Phonics към Family and Friends: Изграждане на базовата грамотност

След като изградим фонетичната основа на английския език продължаваме да се развиваме със системата Family and Friends. Тази система е последователно и логично продължение на Jolly Phonics. Тъй като също използва елементи от фонетичния метод, което създава приемственост между двете системи. В този период децата навлизат в интересния свят на езика с помощта на героите, които ги превеждат през различни ежедневни ситуации. Така неусетно овладяват значителен обем от думи от различни теми и граматични структури. Отново подкрепяме обучението с нагледни и музикални материали, както и ресурси за слушане с разбиране.

В този период децата изработват първите си проекти, разширяват общата си култура и израстват интелектуално и емоционално. В края на този етап малките ученици стават все по-самостоятелни и се радват на новите си умения.

3. Надграждане и разширяване с Eyes Open

С учениците от пети до седми клас работим по системата Eyes Open. Тук основните акценти са: изучаване и затвърждаване на основните глаголни времена и граматични структури, четене и слушане  с разбиране, разширяване на речниковия запас, писане на проекти и стимулиране на свободното изразяване на собствено мнение по  дискутираните въпроси. Крайната цел на този етап е учениците да бъдат достатъчно самостоятелни, за да използват свободно писмено и говоримо  английски език на разговорно ниво.

Английски език за ученици | Център за чужди езици "Малвина"
Certificate

Изминавайки успешно тези основни стъпки учениците са подготвени за следващото академично ниво. Щастливи сме, че имаме честта и удоволствието да въведем децата в чудния свят на новия език и заедно да положим основите. Ние вярваме, че началото е най-важно и с правилните действия успехите са гарантирани. При завършване на всяко ниво на обучение, курсистите на Център за чужди езици и творчество “Малвина” получават сертификат. 

Обучението на учениците в целогодишния курс по английски език в Център за чужди езици „Малвина“ се провежда индивидуално или в малки групи до пет деца.