ЦЕЛОГОДИШНИ КУРСОВЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ

Колкото езици говориш, толкова пъти си човек.“ – Й. В. Гьоте

Границите на моят език са границите на моя свят.“ – Л. Витгенщайн

ЦЕЛОГОДИШНИ KУРСОВЕ ПО РУСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 1 ДО 12 КЛАС

Наред с изучаването на английски език ние от Езиков център „Малвина“ вярваме в това, че колкото повече езици знаем, толкова по-добре ще разбираме света и той нас. Не е тайна, че колкото повече езици говорим в зряла възраст, толкова по-конкурентноспособни сме в професията, която упражняваме. Владеенето на поне два чужди езика е необходимост в нашия бързо развиващ се космополитен свят. А защо това да не започне по-рано? Например още в детска възраст. И защо вторият чужд език да не бъде руски? Тук ще се спрем на няколко любопитни аргумента защо е необходимо да се знае руски език.

ПОЛЗИТЕ ОТ ИЗУЧАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК

✅ Руският език е най-разпространеният славянски език и близък до българския.
✅ Руският език също използва за азбука кирилицата, но с три допълнителни букви.
✅ Доброто владеене на руски език подпомага изучаването и на другите славянски езици.
✅ Запознаването с руската литература и култура формира естетически вкус.
✅ Езиковата компетентност по руски език благоприятства свободното използване на академична литература по различни научни дисциплини, издадена на руски.
✅ Опознаването на руската култура обогатява общата култура и разширява мирогледа.

ПРЕДИМСТВАТА ОТ ИЗУЧАВАНЕТО НА РУСКИ ЕЗИК

✅ Развиват се по-добри емоционално – социални умения.
✅ Подобряват се паметта и вниманието.
✅ Развива се способност за решаване на конфликти.
✅ Придобива се по-богат културен опит.
✅ По-лесно се изучават следващи езици.
✅ Откриват се по-големи професионални възможности.

ПРЕДИМСТВАТА ДА ЗАПИШЕТЕ КУРС ПО РУСКИ ЕЗИК В ЕЗИКОВ ЦЕНТЪР "МАЛВИНА"

Във всички случаи изучаването на още един език ще допринесе благоприятно за хармоничното развитие на детето и формирането на личността му. Независимо от това, дали детето е напълно начинаещо или има познания по езика, може да получи качествено обучение по руски език при нас. Занятията се водят от високо квалифициран преподавател, завършил висшето си образование в гр. Санкт Петербург, Русия.

НАУЧАВАЙ И СЕ ЗАБАВЛЯВАЙ!