ЗА НАС

ОТ 2009 Г.

История и традиция

Мариана Дянкова създава Езиков център „Малвина“ през 2009г. след дългогодишен опит като учител по английски език в държавни училища, частно училище, частни езикови школи и детски градини. Освен като учител, тя има богат опит като ръководител в международни летни езикови лагери. Тя има желанието да обедини натрупания практически опит с новаторските и творческите си идеи за ефективно обучение по английски език под формата на индивидуално обучение и малки групи. В същото време има за цел да предложи обучение и по други чужди езици в екип от съмишленици. Целта ни е тук всички деца и курсисти да се чувстват спокойни и без напрежение да усвояват необходимите знания, според своя собствен темп и ритъм на учене.
От създаването на центъра до сега са преминали през своето обучение над 200 деца, ученици и възрастни. Много от тях впоследствие взеха своите Кеймбридж сертификати и вече се реализират успешно в различни университети и компании. Общото между всички тях е, че са намерили своя учител и подходящия за всеки от тях начин на учене.

Образование и опит

Мариана Дянкова е бакалавър по Психология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ и магистър по Методика на чуждоезиковото обучение към СУ „Св. Климент Охридски“ със защитена магистърска теза на тема: „Програмата „Jolly Phonics“ при овладяване на английски език от осем годишни деца“. Тя е с доказано ниво на владеене на английски език С2 по общоевропейската езикова рамка със сертификат CPE. В допълнение на това тя е международно сертифициран преподавател със сертификат CELTA (сертификат на Кеймбридж за преподаватели по английски език на възрастни), сертифициран и действащ преподавател по фонетичната и мултисензорна методология „Jolly Phonics“ и „Jolly Grammar“, професионалист, който непрекъснато следи новостите и участва в семинари и конференции за учители по английски език.

Индивидуален подход

Нашите преподаватели се отнасят с уважение към различните типове темперамент, интелигентност и когнитивни способности на своите ученици. Гъвкавият подход и креативните им идеи допринасят за оптималната успеваемост на всеки ученик.

Иновативност

Работим с оригинални английски учебни системи, чрез които учениците последователно надграждат своите знания всяка учебна година. За начинаещите в ограмотяването използваме фонетичната методология Jolly Phonics, която дава най-добри резултати. Това е оригинален подход, който се използва от самите англичани и подпомага разбирането и усвояването на специфичните особености при писане и четене на английски език.

Творчество

Паралелно с чуждоезиковото обучение развиваме свой творчески проект „Интерактивен образователен куклен театър по български приказки“ за деца на възраст между 3 и 7 години. Целта на проекта е преоткриване и нов прочит на забравени и непопулярни български приказки, с чиято помощ да се подкрепи правилното развитие на детския говор и да се изгради у децата естически вкус чрез изразните средства на кукления театър на базата на уникален образователен подход. От 2015г. Езиков център „Малвина“ организира летен езиков лагер с фокус на програмата върху практическата употреба на английски език в съчетание с музика, приложни изкуства и физическа активност на открито.

Мисия

С други думи, нашата мисия е да възпитаме у децата любов към ученето на чужд език, да ги запознаем с друга различна от българската култура, да им създадем ценни навици за учене и формиране на собствено мнение, да обогатим тяхната обща култура, да развием техния творчески потенциал, за да бъдат добре подготвени хора в глобалното общество, в което живеем.

Английски език за ученици | Център за чужди езици и творчество "Малвина"