Център за чужди езици и творчество "Малвина". Обучения по английски език.

Обучение по английски език с Jolly Phonics

В тази публикация ще Ви разкажем накратко за системата Jolly Phonics, която използваме в Езиков център „Малвина“ през последните четири години, за ограмотяване на деца на английски език. Ако има родители, които се интересуват от фонетична система, то Jolly Phonics е отличен работещ избор за въвеждащо обучение по английски език. Това е напълно различна от добре познатите системи, които започват с песничката за азбуката и обичайните въпроси “What’s your name?” и “How old are you?”.

Предупреждение: Ще има малко теоретична информация, но тя ще ви е необходима, за да разберете как работим със системата Jolly Phonics.

Jolly Phonics е мултисензорна фонетична система за начално ограмотяване на деца на английски език

Какво значи мултисензорна?

В процеса на работа се използват много песнички, истории, движения, нагледни материали, учебни карти и др. Тъй като информацията минава през различни сетивни канали – зрителен, слухов, тактилен и кинестичен, затова се нарича така.

Какво значи фонетична?

Това значи, че първоначално се преподават букви, които изразяват конкретни звукове (т.нар. буквени звукове) и четенето съвпада с написаното. Например: думите: “tin”, “pin”, “not”, “hop”, “cat” и т.н. са фонетични думи (четем това, което пише). Това означава, че децата започват да четат отделни думи много скоро, още след изучаването на първите няколко буквени звука. Започва се с четене на фонетични думи и постепенно се усложнява.

За колко големи деца е подходяща?

В нашия езиков център обикновено я използваме за деца между шест и осем години. Но също така сме работили с нея и с по-големи деца, които бяха „изгубили нишката“ на английския език и това им помогна да започнат да четат и пишат грамотно. Обаче, най-изненадващ резултат постигнахме, когато я адаптирахме за възрастни. Тези курсисти, които се осмелиха да я изпробват, останаха доста учудени от себе си, че разбират какво учат и как работи английският език.

Как Ви се струва до тук?

Продължаваме да разказваме за фонетичната част…  Всички знаем, че думите са съставени от звукове. В английския език има над 40 звука, но само 26 букви, които се използват, за да представят тези звукове. Това означава, че много звукове са изписани с повече от една буква. За да могат да четат и пишат, децата трябва да изговарят свободно звуковете, които са представени от буквите. И така, първо се изучават 42 стандартни буквени звука, разделени в седем групи:

1. s a t i p n
2. ck e h r m d
3. g o u l f b
4. ai j oa ie ee or
5. z w ng v oo oo
6. y x ch sh th th
7. qu ou oi ue er ar

Някой ще попита: “Защо ни е всичко това? Не може ли да си учим abc… ?“

Причината е една: Jolly Phonics позволява детето (ученика, курсиста) да се ограмоти правилно. С Jolly Phonics то няма да се залута в десетки модели на произношение и правопис на английски думи и накрая да се откаже да учи „тоз английски“ или, още по-лошо, да се примири с грешно произношение и правопис. Освен това, на малко по-късен етап се учат и имената на буквите, както са ни познати (a b c d), но за това ще говорим по-нататък. Jolly Phonics е “картата”, по която се ориентира детето в английския език. Тази система дава основата, върху която ще стъпва оттук нататък. Разбира се, ако не ви допада, винаги имате друг избор.

След като се изучат стандартните буквени звукове, се въвеждат и основните варианти на алтернативния правопис. За него ще прочетете в следващата публикация за обучение по английски език с Jolly Phonics.